Het doel van de federatie

De federatie heeft tot doel:

  • de belangen van alle beoefenaars van de psychotherapie te behartigen
  • psychotherapie bij het grote publiek, professionals en politici in de kijker te plaatsen
  • het bekomen van de erkenning van het beroep van de psychotherapeut als autonoom beroep
  • de diversiteit binnen het landschap van de psychologische zorg in het algemeen en de psychotherapie in het bijzonder te bewaken en te bevorderen
  • de studie, beoefening en ontwikkeling van de verdere kwalitatieve uitbouw van psychotherapie in België te bevorderen.

Vanuit verschillende psychotherapeutische stromingen willen wij in dialoog gaan met elkaar en met alle stakeholders om samen te werken aan de kwalitatieve uitbouw van psychotherapie.


De federatie streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn:

  • het ondernemen van acties die ertoe kunnen bijdragen dat alle psychotherapeuten een volwaardige plaats krijgen binnen het landschap van de geestelijke gezondheidszorg
  • de bevordering van samenwerking tussen de verenigingen van de verschillende psychotherapeutische referentiekaders
  • de bevordering van samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen die actief zijn op het domein van welzijn en de geestelijke gezondheidszorg en dit op basis van gelijkwaardigheid.