Onze visie op psychotherapie opleidingen

In een maatschappij vol diversiteit is het ons inziens nodig dat ook de geestelijke gezondheidszorg oog heeft voor deze diversiteit. Dit betekent dat wij het belangrijk achten om oog te hebben voor de meerwaarde die de diverse vooropleidingen van psychotherapeuten bieden. De verschillende vooropleidingen in de humane wetenschappen zorgen voor een rijkdom op het terrein, waardoor er een gepastere connectie kan gemaakt worden tussen de geestelijke gezondheidszorg en de directe leefomgeving.

Wij zijn dan ook van mening dat de psychotherapie geen exclusiviteit mag zijn van klinische psychologen, klinische orthopedagogen en artsen. Ook andere vooropleidingen dienen toegang te bieden tot het beroep van psychotherapeut, doch zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Vooropleiding

Wij zijn van mening dat ieder met een vooropleiding van minimum bachelor of master in de humane wetenschappen ook in de toekomst toegang moet krijgen tot de psychotherapie-opleidingen. Concreet denken wij aan volgende vooropleidingen

 • master in de klinische psychologie,
 • master in de pedagogische wetenschapppen – orthopedagogiek,
 • master in de geneeskunde
 • bachelor toegepaste psychologie
 • master in de seksuologie
 • master arbeidspsychologie
 • master schoolpsychologie
 • bachelor in de gezinswetenschappen
 • bachelor in de orthopedagogie
 • bachelor in het sociaal werk
 • bachelor in sociale readaptatiewetenschappen
 • bachelor in psychiatrische of sociale verpleegkunde
 • ...

Psychotherapie opleiding

Wat de psychotherapie opleiding betreft dient deze volgens ons te voldoen aan volgende voorwaarden

 • Minimum 70 ECTS gespreid over een periode van 4 jaar
 • In een erkende modaliteit (cognitieve gedragstherapie, persoonsgericht experimentele psychotherapie, psychoanalytische en psychodynamische therapie, systeem- en gezinstherapie, integratieve psychotherapie)
 • Het theoretisch curriculum moet volgende onderdelen zeker bevatten: ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, therapeutische interventies, inzichten in andere theoretische psychotherapeutische benaderingen (erkende modaliteiten), theorie van verandering.
 • Praktisch gedeelte: psychotherapeutisch werk onder toezicht van een college-psychotherapeut
 • Intervisie en supervisie
 • Persoonlijke groeiproces (psychotherapie, leertherapie, ...)
 • Eindwerk