Wie kan lid worden van deze federatie?

Maak jij deel uit van een beroepsvereniging, een ledenorganisatie, een opleidingsinstituut of een andere belangengroepen met rechtspersoonlijkheid dan kan deze organisatie effectief lid worden van de Belgische Federatie van Psychotherapeuten, als ze voldoen aan de hierna genoemde voorwaarden:

  • het is een vereniging / organisatie die psychotherapeuten groepeert
  • en/of het is een vereniging/organisatie die opleidingen organiseert voor psychotherapeuten.

Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) worden ingediend bij het bestuur.

Als individu kan je geen lid worden van deze Federatie.