Jan Permentier

Jan Permentier( °1954) heeft als vooropleiding maatschappelijk werk. Hij volgde een vierjarige contextueel-systemische psychotherapeutische opleiding. Hij is meer dan tien jaar actief als zelfstandig psychotherapeut.

In een OOOC (BJZ) werkte hij gedurende twintig jaar met gezinnen vanuit het contextueel systemisch perspectief. Later was hij als staflid mee verantwoordelijk voor visie en organisatieontwikkeling in twee grote Vlaamse zorgorganisaties.

Als psychotherapeut was hij tot voor kort bestuurder bij de vereniging contextueel werk Vlaanderen-Nederland en initiatiefnemer van Contextuele Actie Vlaanderen (CAV) dat daaruit groeide.

Hij is in het Meetjesland oprichter - begeleider van twee leer therapeutische intervisiegroepen waarin huisartsen, psychotherapeuten, sexuologen en een psychiater stilstaan bij het eigen psychotherapeutisch denken en handelen. Jan nam onlangs nog deel aan een bijscholing in Neuchâtel (CH) rond spiritualiteit en psychotherapie.

Diversiteit en onderlinge dialoog in de psychotherapeutische wereld is voor Jan voorwaarde voor een kwalitatief, vraaggestuurde en cliëntgerichte benadering. Jan heeft telkens de reflex om zich ook te wenden tot het beleid met de vraag om daartoe een gepast voorwaardenkader te realiseren. Dat is wat hem beweegt om stichtend lid te zijn van deze organisatie.