Onze visie op levenslang leren

Vanuit de Belgische Federatie van Psychotherapeuten hechten wij belang aan levenslang leren.

Om de titel van psychotherapeut te blijven dragen, is ons inziens permanente vorming en supervisie noodzakelijk. Dit betekent dat wij het noodzakelijk achten dat leertherapie, supervisie en intervisie een belangrijke plaats innemen in het professionele leven van elke psychotherapeut.

Het is hierbij cruciaal dat alle psychotherapeuten toegang hebben tot de nodige opleidingen en bijscholing. Deze garantie kan de kwaliteit van het zorgaanbod enkel maar ten goede komen.

Een minimale jaarlijkse investering van 50 uren per jaar lijkt ons wenselijk.