Philippe Vrancken

Philippe Vrancken (°1962) is bachelor in de orthopedagogie, bachelor agogische bijscholing orthopedagogie - leidinggevend personeel, bachelor bedrijfsorganisatie en management en hij volgde in Nederland ook een opleiding Neurotherapie. Hij is opgeleid als integratief psychotherapeut.

In het verleden was hij werkzaam in een Medisch Pedagogisch Instituut (begeleiding kinderen met leer- en gedragsstoornissen, spraak- taal en ontwikkelingsstoornissen) en Bu.S.O. (coördinator doelgroep autismespectrumstoornissen). Thans is hij praktijkmanager van de groepspraktijk P&P Consult-NPC, directeur van de Academie voor Integratieve Psychologie en Psychotherapie en waarnemend voorzitter van ABP-BVP vzw

Hij stond mee aan de wieg van de Belgische Federatie van Psychotherapeuten vanuit zijn geëngageerd engagement en gedrevenheid om, zowel op regionaal -, nationaal - en Europees niveau te lobbyen voor de erkenning van de psychotherapie als een autonoom beroep en niet ‘slechts’ als een ‘gespecialiseerde’ behandelvorm.

Hij is penningmeester van de vzw.