Sonja Delbeecke

Sonja Delbeecke (°1976) is bachelor maatschappelijk werk / psychotherapeute / bemiddelaar.

Ze volgde de psychotherapie-opleiding gezins-, relatie- en systeemtherapie bij Kern (Sint-Niklaas) en is ondertussen al meer dan 25 jaar actief in de hulpverlening. Eerst binnen een context van gedwongen hulpverlening vanuit een Justitiehuis, later bij een CAW en sinds 2005 heeft ze een eigen praktijk in Ieper .

In 2017 richtte ze Konnektit op. Een organisatie die enerzijds zelfstandige hulpverleners van A tot Z ondersteunt, zowel bij casusgerelateerde vragen als op het vlak van ondernemerschap. En anderzijds hulpzoekenden helpt in hun zoektocht naar gepaste hulp in de geestelijke gezondheidszorg via ikzoekhulp.be.

Vanuit haar missie om te zorgen voor zorgers kwam Sonja de afgelopen jaren menig maal op voor de groep van de psychotherapeuten.

Zo riep ze in 2020 via een open brief de beroepsverenigingen op om actie te ondernemen, zodat de psychotherapeuten met verworven rechten een volwaardige plaats kregen in het landschap van de geestelijke gezondheidszorg. Deze open brief zorgde ervoor dat enkele organisaties met elkaar in overleg gingen en beslisten om de krachten te bundelen. Deze Belgische Federatie van Psychotherapeuten is van daaruit ontstaan. Daarnaast zorgden haar tussenkomsten er in het verleden voor dat de overheid rekening hield met het bestaan van psychotherapeuten met verworven rechten, zowel op het vlak van de kmo-portefeuille (augustus 2021) als op het vlak van de btw-wetgeving (januari 2022).

Actueel is Sonja voorzitter van deze vzw.