Wij hebben jouw financiële steun nodig!

Wij hebben jouw financiële steun nodig!

Je hebt het misschien al gemerkt de Belgische Federatie van Psychotherapeuten vzw, kortweg de BFPT, is een hardwerkend team met een missie.

ABP-BVP, VVDO, VVTIV, BNVIP en Konnektit hebben de krachten gebundeld en behartigen via de federatie samen de belangen van ALLE psychotherapeuten uit ALLE psychotherapeutische stromingen.

De afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten.

We gingen met heel wat mensen in gesprek, op zoek naar bondgenoten, zowel in het werkveld alsook politici.

We nodigden hen op 14 maart 2024 uit voor een ronde tafel in het federale parlement. Het was het moment om onze boodschap “zet ons in” de wereld in te sturen.

Ten aanzien van de aanwezige politici hebben wij uitgelegd hoe de erkenning van de psychotherapeut als autonoom beroep onder andere zal bijdragen tot de aanpak van de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg.

En hoewel onze boodschap gehoord werd, betekent dit nog niet dat de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen - waarin de psychotherapie vandaag vermeld staat als een specialisatie van klinisch psychologen, orthopedagogen en artsen - morgen zal aangepast worden.

Dit zal nog heel wat investering vragen, zowel qua tijd van ons als bestuursleden alsook qua financiën.

Ja, onze missie realiseren kost pakken geld.

Om jou een idee te geven. Het organiseren van de ronde tafel in het federaal parlement heeft ons 16.210 euro gekost (huur zaal, tolken, catering, ondersteuning door experten).

Onze missie is te belangrijk om deze op een amateuristische manier aan te pakken. Vandaar dat wij beroep doen op experten (juristen, strategische experten, communicatiespecialisten, actoren uit het werkveld, …) om ons hierin bij te staan.

Onze inhoudelijke thema’s dienen immers getoetst te worden aan de juridisch-technische kaders zowel op Vlaams als Federaal niveau. Daarnaast willen we er ook voor zorgen dat onze visie is afgestemd op het maatschappelijk kader van vandaag met betrekking tot mentaal welzijn en ook hiervoor gaan we in dialoog met experten ter zake.

Maar wij kunnen dit niet alleen.

De budgetten van de betrokken organisaties zijn niet onbeperkt. Ze investeerden de afgelopen maandenlang heel wat tijd en geld om het probleem van de psychotherapie op de politieke agenda te krijgen.

En we durven te zeggen met succes, want bij verschillende politieke partijen weet men nu dat de psychotherapeut bestaat en sommigen herschreven zelfs hun verkiezingsprogramma nadat we contact met hen hadden.

Maar zoals eerder geschreven. We zijn er nog niet!

Jammer genoeg zijn de financiële middelen van de verschillende organisaties niet onuitputtelijk en bijgevolg vragen wij om jouw steun.

Als wij onze missie willen realiseren en ervoor willen zorgen dat jij en alle andere psychotherapeuten in de toekomst als volwaardige partner aanzien worden in de wereld van geestelijke gezondheidszorg, dan hebben wij jouw financiële steun nodig als wij onze missie willen verder zetten.

Elke euro, groot of klein, is welkom.

Of je nu ons steunt door de waarde van 1 consultatie door te storten, danwel een hoger of lager bedrag. Elke bijdrage die gestort wordt op ons rekeningnummer BE86 9734 6549 4950 zal ons helpen om verder te investeren in onze missie en ons hiervoor te laten bijstaan door experten.

Jij kan dus samen met ons het verschil maken voor de toekomst van psychotherapie in België.

We danken jou bij voorbaat voor jouw steun en je bereidheid om samen met ons verschil te maken in het leven van velen en de toekomst van psychotherapie in België veilig te stellen.

Vriendelijke groeten,

Bestuur van de Belgische Federatie van Psychotherapeuten

BijlageGrootte
PDF-pictogram Wij hebben jou nodig209.57 KB
BFPT in het federaal parlement
Wij hebben jouw financiële steun nodig
Belgische Federatie van Psychotherapeuten in gesprek met de beleidsmakers